Klauzula Informacyjna NEWSLETTER

Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera, a także, że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce Prywatności, której treść dostępna jest poniżej. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji usługi dostarczania Newslettera. Ponadto, będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod następującym adresem e-mail: chemosynteza@wp.pl.”

Klauzula informacyjna Chemosynteza

W firmie Chemosynteza stosujemy RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które zmienia zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

1. Dane Administratora danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adam Biedrzycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Chemosynteza Adam Biedrzycki, ul. Józefa Mackiewicza 10/26, 15-779 Białystok NIP: 7182036472 Emailbiuro@chemosynteza.pl

2. Zakres zbieranych danych osobowe:

 • imię i nazwisko, pełnione stanowisko
 • adres instytucji lub podmiotu gospodarczego
 • nr telefonu i faxu
 • adres poczty elektronicznej
 • cookies

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych

 • zawarcia i wykonania umowy, w tym przedstawienia oferty, a następnie przyjęcia i realizacji złożonego zamówienia, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 • marketing produktów i usług administratora (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych w sposób zautomatyzowany), (art. 6 ust. 1 lit a);

 • wynikających z obowiązków mających swe źródło w przepisach prawa podatkowego i rachunkowego, a związanych z obowiązkiem dokumentowania i rozliczania realizowanych umów i zamówień, jak np. faktury VAT, dokumenty magazynowe itp. (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

 • ustalenie obrony i dochodzenie roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi (art. 6 ust. 1 lit. f);

 • rozpatrywania skarg i reklamacji związanych z realizowaną umową (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

4. Okresy przechowywania danych
Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę;
 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe;
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

5. Uzyskanych od Państwa danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z serwisem,

 • podmiotów uczestniczących w realizacji zlecenia/zamówienia, np. firm kurierskich i spedycyjnych, które dostarczają zakupione towary do Kupujących,

 • innych instytucji wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego

6. Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści swoich danych
 • prawo żądania sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem na wskazane powyżej dane adresowe lub adres email: biuro@chemosynteza.pl.

8. Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Państwa nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie planujemy takich działań w przyszłości.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy, przygotowania ofert cenowych lub realizacji zamówień

 

Scroll to Top