Konduktometr CC-401

Kategoria:

Opis produktu

Najważniejsze cechy

 • Bardzo dokładny przyrząd terenowo – laboratoryjny.

 • Mierzy przewodność, zasolenie i temperaturę.

 • Podświetlany wyświetlacz umożliwia obserwację wybranej funkcji oraz temperatury.

 • Kalibracja w 1 do 5 punktów.

 • Szeroki zakres pomiarowy wystarczający do pomiarów wszystkich cieczy.

 • Możliwość wprowadzania wartości współczynnika α w szerokim zakresie.

 • W funkcji przewodności automatyczne dobieranie współczynnika temperatury dla wody naturalnej i ultraczystej.

 • Pamięć do 4 000 wyników.

 • Wyjście USB.

 • Niewielka masa i wymiary.

 • Wodoszczelna obudowa.

 • Przyrząd spełnia wymogi GLP.

Szczegółowy opis
Służy do wyjątkowo dokładnego pomiaru przewodności, rezystancji, zasolenia oraz temperatury.
Obecnie proponowany model został zmodernizowany, dzięki czemu zyskał wiele nowych możliwości ułatwiających obsługę oraz zwiększających dokładność pomiarów.

Cechy charakterystyczne:

 • Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar wód ultra czystych, naturalnych, solanek oraz związków chemicznych.

 • Posiada funkcję „HOLD” umożliwiającą zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie.

 • Sygnalizacja pomiaru ustalonego – „READY” (napis + dźwięk).

 • Istnieje możliwość przesłania na komputer raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji.

 • Posiada czytelny, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości.

 • Umożliwiono pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl lub KCl.

 • Możliwość przybliżonego określenia TDS (suchej pozostałości) z wykorzystaniem pomiaru przewodności.

 • 6 podzakresów przełączanych automatycznie.

 • Szeroki zakres współczynnika α wprowadzanego w zależności od badanej cieczy.

 • Przyrząd umożliwia automatyczne wykorzystanie nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60 μS/cm  do 1 mS/cm. Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru.

 • Zapewniono zwiększenie dokładności pomiaru wód ultraczystych z kompensacją temperatury polegające na automatycznym dopasowaniu współczynnika α w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń.

 • Kalibracja przez wprowadzenie znanej stałej K lub w roztworach wzorcowych w 1 do 5. punktów.

 • Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia.

 • Do pamięci można wprowadzić stałe K trzech czujników konduktometrycznych.

 • Zapewniono przeliczanie przewodności na zasolenie wg rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika.

 • Zapewniono pomiar rezystancji

 • Możliwość pomiaru admitancji elektrycznej sadzonek drzew (określenie żywotności sadzonek za pomocą specjalnego czujnika).

 • Posiada funkcję zegara z kalendarzem.

 • Pamięć wewnętrzna do 4000 wyników zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.

 • Pamiętanie terminu następnej kalibracji.

 • Możliwość połączenia z PC poprzez wyjście mikro USB.

 • Zasilanie przez akumulatory lub zasilacz przez kabel USB.

 • Wykorzystywany do prac w terenie lub w laboratorium.

 • Wodoszczelna obudowa (IP-66) ułatwia pracę w trudnych warunkach.

 • Niewielka masa i wymiary ułatwiają pracę w terenie.

 • Gwarancja 24 miesiące.

 • Przyrząd CC-401 otrzymał Złoty Medal na targach EUROLAB.

 • Do przyrządu dołączany pendrive z filmem ułatwiającym opanowanie podstaw obsługi.


W zestawie czujnik temperatury CT2B-121 z rezystorem Pt-1000B i czujnik konduktometryczny ECF-1 o bardzo dobrej dokładności. Zakres 0 ÷ 400 mS/cm jest wystarczający do pomiarów przewodności prawie wszystkich cieczy o maksymalnych stężeniach, wyciągów wodnych gleby oraz wody z tłuszczami i olejami.
Metalowe elektrody są łatwe do czyszczenia. Plastykowa obudowa chroni przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Parametry techniczne

Dane techniczne:

Funkcja

Przewodność Zasolenie Rezystancja

Temperatura

Zakres

0 ÷ 1999,9 mS/cm
6 podzakresów – autorange

NaCl 0 ÷ 296 g/l
KCl 0 ÷ 239 g/l

0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm

-50,0 ÷ 199,9 °C

Dokładność (± 1 cyfra)

do 19,999 mS/cm ±0,1 %*,
od 20,00 mS/cm: ±0,25 %*

±2,00 %*

±2 % wartości mierzonej*

0,1 °C**

Kompensacja temp.

-5 ÷ 70 °C

-5 ÷ 70 °C

-5 ÷ 70 °C

Współczynnik α

0,00 ÷ 10,00 %/°C

0,00 ÷ 10,00 %/°C

0,00 ÷ 10,00 %/°C

Zasilanie

akumulatory 2 x AA 1,2 V; zasilacz USB 5 V / 1000 mA

Wymiary (mm)

L = 149, W = 82, H = 22

Masa

220 g

* Dokładność samego przyrządu.
** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny błąd czujnika z rezystorem Pt-1000B ±0,8 °C, z rezystorem Pt-1000A ±0,35 °C.

Scroll to Top