Konduktometr CC-505

Kategoria:

Opis produktu

Najważniejsze cechy

 • Bardzo dokładny przyrząd laboratoryjny.

 • Mierzy przewodność, zasolenie i temperaturę.

 • Podświetlany wyświetlacz umożliwia obserwację wybranej funkcji oraz temperatury.

 • Kalibracja w 1 do 5 punktów.

 • Szeroki zakres pomiarowy wystarczający do pomiarów wszystkich cieczy.

 • Możliwość wprowadzania wartości współczynnika α w szerokim zakresie.

 • W funkcji przewodności automatyczne dobieranie współczynnika temperatury dla wody naturalnej i ultraczystej.

 • Pamięć do 4 000 wyników.

 • Wyjście USB.

 • Przyrząd spełnia wymogi GLP.

Szczegółowy opis
Mierzy przewodność właściwą, zasolenie, rezystancję i temperaturę.
Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiary zarówno ultra czystych wód jak i solanek.

Cechy charakterystyczne

 • Posiada duży, podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości.

 • Umożliwia pomiary wód ultraczystych oraz silnie zasolonych.

 • Obecnie proponowany model został zmodernizowany, dzięki czemu zyskał szereg nowych możliwości ułatwiających obsługę oraz zwiększających dokładność pomiarów.

 • Funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie.

 • Sygnalizacja pomiaru ustalonego – „READY” (napis + dźwięk).

 • Istnieje możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji.

 • 6 podzakresów przełączanych automatycznie.

 • Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0,010 ÷ 19,999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym w 1 do 5 punktów.

 • Szeroki zakres współczynnika α wprowadzanego w zależności od badanej cieczy.

 • Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia.

 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.

 • Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl następuje wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność.

 • Przybliżone określenie TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS w zakresie od 0,2 do 1,0.

 • Przyrząd umożliwia automatyczne wykorzystanie nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60 μS/cm do 1 mS/cm. Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru.

 • Zapewniono zwiększenie dokładności pomiaru wód ultraczystych z kompensacją temperatury przez automatyczne dopasowanie współczynnika α w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń.

 • Funkcja zegara z kalendarzem.

 • Pamięć do 4000 wyników zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.

 • Możliwość pamiętania terminu następnej kalibracji.

 • Wyjście USB.

 • Przyrząd spełnia wymogi GLP.

 • Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.

 • Do przyrządu jest dołączany film ułatwiający opanowanie podstaw obsługi wraz z programem zbierania danych na PC.

  W zestawie czujnik temperatury CT2B-121 z rezystorem Pt-1000B i czujnik przewodności ECF-1 o bardzo dobrej dokładności. Zakres 0 ÷ 400 mS/cm jest wystarczający do pomiarów przewodności prawie wszystkich cieczy o maksymalnych stężeniach, wyciągów wodnych gleby oraz wody z tłuszczami i olejami.
  Metalowe elektrody są łatwe do czyszczenia. Plastykowa obudowa chroni przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Parametry techniczne

Dane techniczne

Funkcja

Przewodność

Zasolenie

Rezystancja

Temperatura

Zakres

0 ÷ 1999,9 mS/cm
6 podzakresów – autorange

NaCl 0 ÷ 296 g/l
KCl 0 ÷ 239 g/l

0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm

-50,0 ÷ 199,9 °C

Dokładność (± 1 cyfra)

do 19,999 mS/cm ±0,1%*,
od 20,00 mS/cm: ±0,25%*

±2,00 %*

±2% wartości mierzonej*

±0,1 °C**

Kompensacja temp.

-5 ÷ 70 °C

-5 ÷ 70 °C

-5 ÷ 70 °C

Współczynnik α

0,00 ÷ 10,00 %/°C

0,00 ÷ 10,00 %/°C

0,00 ÷ 10,00 %/°C

Zasilanie

zasilacz 12V

Wymiary (mm)

L = 200, W = 180, H = 20/50

Masa

550 g

* Dokładność samego przyrządu.
** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny błąd czujnika z rezystorem Pt-1000B ±0,8 °C, z rezystorem Pt-1000A ±0,35 °C.

Scroll to Top