Konduktometr CC-511

Kategoria:

Opis produktu

Najważniejsze cechy

 • Prosty przyrząd laboratoryjny.

 • Mierzy przewodność, zasolenie i temperaturę.

 • Wyświetlacz umożliwia obserwację wybranej funkcji oraz temperatury.

 • Kalibracja przewodności w 1 punkcie przez wprowadzenie stałej K lub w roztworze wzorcowym.

 • Współczynnik α stały (2%/°C).

 • Pamięć wewnętrzna do 50 wyników.

 • Nie ma możliwości połączenia z komputerem.

Szczegółowy opis

CC-511 jest prostym i dokładnym przyrządem laboratoryjnym.
Mierzy przewodność, zasolenie oraz temperaturę.

Cechy charakterystyczne

 • Duży czytelny wyświetlacz umożliwia jednoczesny odczyt mierzonej funkcji oraz temperatury.

 • Przyrząd umożliwia pomiary wód destylowanych i cieczy o przewodności do 1000 mS/cm.

 • 5 podzakresów przełączane automatycznie (autorange).

 • Pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl oraz KCl.

 • Przeliczanie przewodności na zasolenie następuje wg. rzeczywistej zależności a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń.

 • Możliwość przybliżonego określenia zawartości masy suchej (TDS), współczynnik
  0,2 do 1

 • Kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0,010 ÷ 19,999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym.

 • Automatyczna kompensacja temperatury.

 • Współczynnik temperatury α – stały 2 %/°C.

 • Możliwość wprowadzenia wartości temperatury odniesienia.

 • Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.

 • Do przyrządu dołączany pendrive z filmem ułatwiającym opanowanie podstaw obsługi.


W zestawie czujnik temperatury CT2B-121 z rezystorem Pt-1000B i czujnik przewodności ECF-1 o bardzo dobrej dokładności. Zakres 0 ÷  400 mS/cm jest wystarczający do pomiarów przewodności prawie wszystkich cieczy o maksymalnych stężeniach, wyciągów wodnych gleby oraz wody z tłuszczami i olejami.
Metalowe elektrody są łatwe do czyszczenia. Plastykowa obudowa chroni przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Parametry techniczne

Dane techniczne

Funkcja

Przewodność

Zasolenie

Temperatura

Zakres

0 ÷ 1000 mS/cm,
autorange

NaCl 0 ÷ 296,9 g/l
KCl 0 ÷ 239 g/l

-50,0 ÷ 199,9 °C

Dokładność (± 1 cyfra)

±0,25 %*

±2,00 %*

±0,1 °C**

Kompensacja temperatury

-5 ÷ 70 °C

-5 ÷ 70 °C

Współczynnik α

stały 2%/ °C

stały 2%/ °C

Czujnik temperatury

Pt-1000

Zasilanie

zasilacz 12V / 100 mA

Wymiary (mm)

L = 200; W = 180; H=20 / 50

Masa

620 g

* Dokładność samego przyrządu.
** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury.
W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny błąd czujnika z rezystorem Pt-1000B ±0,8°C, z rezystorem Pt-1000A ±0,35°C.

 

Scroll to Top