Tlenomierz CO-505

Kategoria:

Opis produktu

Najważniejsze cechy

 • Bardzo dokładne przyrządy laboratoryjne.

 • Wszystkie modele służą do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach w % nasycenia lub w mg/l, temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego.

 • Model CCO-505 mierzy dodatkowo przewodność i zasolenie.

 • Model CPO-505 dodatkowo umożliwia pomiar pH i potencjału redox.

 • Kalibracja czujnika tlenu w 2 punktach. W CPO-505 i CCO-505 kalibracja czujników pH i przewodności w 1 do 5 punktów.

 • Podświetlany wyświetlacz umożliwia obserwację wybranej funkcji oraz temperatury.

 • W funkcji pH w CPO-505 automatyczne podstawianie odpowiedniej wartości pH wzorca w zależności od temperatury.

 • W funkcji przewodności w CCO-505 automatyczne dobieranie współczynnika temperatury dla wody naturalnej i ultraczystej.

 • Pamięć do 4 000 wyników.

 • Wyjście USB.

 • Przyrząd spełnia wymogi GLP.

Szczegółowy opis

Wszystkie modele służą do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach w % nasycenia lub w mg/l, temperatury oraz ciśnienia atmosferycznego.
Model CCO-505 mierzy dodatkowo przewodność i zasolenie.
Model CPO-505 dodatkowo umożliwia pomiar pH i potencjału redox.

Cechy charakterystyczne

 • Duży podświetlany, czytelny wyświetlacz z regulacją podświetlenia ułatwia pracę.

 • Ujednolicenie czynności obsługi we wszystkich funkcjach pomiarowych pomaga w pracy.

 • Funkcja „HOLD” umożliwia zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie.

 • Sygnalizacja pomiaru ustalonego – „READY” (napis + dźwięk).

 • Istnieje możliwość przesłania na komputer raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji.

Funkcja pomiaru tlenu

 • Galwaniczny czujnik tlenowy, dokładny i prosty w obsłudze.

 • Wieloletnie użytkowanie czujnika pod warunkiem prawidłowej obsługi.

 • Możliwość pomiaru zawartości tlenu w wodzie w % lub mg/l oraz w powietrzu w %.

 • Kalibracja czujnika tlenowego w 1 lub 2 punktach.

 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.

 • We wszystkich modelach pomiar ciśnienia atmosferycznego z możliwością odczytu wartości oraz automatycznym przeliczeniem wpływu na pomiar tlenu w mg/l.

 • CO-505 i CPO-505 istnieje możliwość wprowadzenia wartości zasolenia z automatycznym przeliczeniem wyniku wpływu zmierzonego zasolenia na wynik pomiaru stężenia tlenu w mg/l.

 • CCO-505 automatyczne przeliczenie wpływu zmierzonego zasolenia w funkcji pomiaru przewodności na wynik pomiaru tlenu w mg/l.

Funkcja pomiaru przewodności w CCO-505

 • Pełny zakres pomiarowy przewodności zapewnia pomiar zarówno ultra czystych wód jak i solanek.

 • 6 podzakresów przełączanych automatycznie.

 • Przyrząd umożliwia automatyczne wykorzystanie nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru wód naturalnych o przewodności od 60 μS/cm  do 1 mS/cm. Parametry tych wód są określone normą PN-EN27888:1999 i dotyczą wód powierzchniowych, głębinowych oraz studziennych. Takie rozwiązanie zmniejsza błąd pomiaru.

 • Zapewniono zwiększenie dokładności pomiaru wód ultraczystych z kompensacją temperatury polegające na automatycznym dopasowaniu współczynnika α w zależności od temperatury oraz rodzaju śladowych zanieczyszczeń.

 • Kalibracja przez wprowadzenie znanej stałej K w zakresie 0,010 ÷ 19,999 cm-1 lub w roztworach wzorcowych w 1 do 5. punktów.

 • Szeroki zakres współczynnika α wybieranego w zależności od badanej cieczy.

 • Możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia.

 • Przeliczanie przewodności na zasolenie w NaCl i KCl następuje wg. rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika, co zasadniczo zwiększa dokładność przeliczeń.

 • Przybliżone określenia TDS (suchej pozostałości) przez wprowadzenie współczynnika TDS (0,2 do 1).

 • Pomiar rezystancji.

 • W zestawie czujnik konduktometryczny o bardzo dobrej dokładności, jego zakres 0 ÷ 400 mS/cm jest wystarczający do pomiarów przewodności prawie wszystkich cieczy o maksymalnych stężeniach. Metalowe elektrody są łatwe do czyszczenia.

Funkcja pomiaru pH w CPO-505

 • Pomiar pH izolowany od pomiaru przewodności.

 • Kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów.

 • Automatyczne wykrywanie wartości buforów, wprowadzanych przez użytkownika.

 • W przypadku stosowania wzorców pH ( zgodnych z GUM lub NIST) automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca wraz ze zmianą temperatury, co eliminuje konieczność podgrzewania lub chłodzenia roztworów.

 • Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwia ich szybką wymianę.

 • Automatyczna ocena stanu elektrody.

 • Możliwość odczytania charakterystyki elektrody.

 • W zależności od zastosowanej elektrody pH możliwość pomiaru czystych wód, ścieków, past, serów, gleby itp.

Funkcja pomiaru mV, redox w CPO-505

 • Precyzyjne określenie potencjału redox (dokładność 0,1 mV).

 • Funkcja pomiaru relatywnego.

Inne cechy

 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.

 • Pamiętanie terminu następnej kalibracji.

 • Funkcja zegara z kalendarzem.

 • Pamięć wewnętrzna 4000 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą.

 • Pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania.

 • Możliwość połączenia z PC przez USB.

 • Przyrząd spełnia wymogi GLP.

 • Gwarancja na przyrząd 24 miesiące.


W zestawie czujnik temperatury CT2B-121 i czujnik tlenu COG-1 – trwały, o dobrej dokładności i prostej obsłudze. Pozostałe akcesoria dodawane w zależności od wybranego modelu.

Parametry techniczne

Dane techniczne

Funkcja

O2 (%)

O2 (mg/l)

Temperatura

pH
(CPO-505)

mV / redox
(CPO-505)

Przewodność,/ zasolenie
(CCO-505)

Zakres

0 ÷ 600 %,
w powietrzu
0 ÷ 100 %

0 ÷ 60 mg/l

-50,0 ÷ 199,9 °C

-6,000 ÷ 20,000 pH

±1999,9 mV

0 ÷ 1999,9 mS/cm
(autorange) /
0 ÷ 239 g/l KCl
0 ÷ 296 g/l NaCl

Dokładność
(± 1 cyfra)

±0,1 %**

±0,01 mg/l*

±0,1 °C***

±0,002 pH*

±0,1 mV*

do 19,99 mS/cm ±0.1 %*
od 20 mS/cm: ±0,25 %*

Kompens.temp.

0 ÷ 40 °C

-5 ÷ 110 °C

-5 ÷ 70 °C

Impedancja wejść.

>1012Ω

>1012Ω

Współczynnik α

0.00 ÷ 10,00 %/°C

Ciśnienie atm.

800 ÷ 1100 hPa, dokładność ±2 hPa

Rezystancja

zakres: 0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm, dokładność ±2% wartości mierzonej

Zasilanie

zasilacz 12 V / 100 mA

Masa

560 g (CPO-505)

Wymiary (mm)

L=200, W=180, H=22/50

* Dokładność samego przyrządu.
** Dokładność przyrządu. Z czujnikiem tlenu COG-1 lub COG-2 dokładność w temperaturze kalibracji ±1 %. Przy różnicy ±5 °C od tej temperatury dokładność ± 3 %, przy różnicy ±10°C dokładność ±5%.
*** Dokładność przyrządu, całkowita dokładność jest sumą dokładności przyrządu i czujnika temperatury. W zakresie 0 ÷ 100 °C dopuszczalny błąd czujnika z rezystorem Pt-1000B wynosi ±0,8 °C.

Scroll to Top